Bureau Tumi Pangalila
/ architectuur / onderzoek / projectbegeleiding /
medewerkers & adviseurs | contact | home | april 2008

Publieke domein


Het Bureau houdt zich bezig met het ontwikkelen van participatie processen/projecten in het publieke domein met een sterk sociaal engagement.
Ons team bestaat uit professionals met grote persoonlijke affiniteit voor projecten in de publieke ruimte, waarbij integratie van kunst in de openbare ruimte en leefbaarheid, versterking van sociale cohesie, besef maakbaarheid en medeverantwoordelijkheid van gebruikers belangrijke kernwoorden zijn.
Onze kracht zit in de open benadering, multidisciplinaire aanpak met extreem korte lijnen en flexibiliteit.

In overleg met de betrokken partijen wordt een participatieproces uitgedacht waarin de beoogde groep middels een competitie, een spel of workshops wordt uitgenodigd actief bij te dragen aan de opgave.
Het projectonderzoek kan verder ondersteund worden door middel van enquetes en/of focusgroep-interviews.
Alle mogelijke middelen worden ingezet om een zo breed mogelijk gedragen plan te verkrijgen.
Afhankelijk van de uitkomsten en onderliggende voorwaarden worden interventies in het adviesontwerp opgenomen.

De visie


Hoe groter de betrokkenheid van (buurt)bewoners, hoe groter het draagvlak is en hoe groter het verantwoordelijkheidsgevoel en de waardering voor het uiteindelijke plan/ontwerp/object.
Ook zal de betrokkenheid groter worden als het plan zo ontworpen is, dat het plan ruimte biedt aan (buurt)activiteiten of pro-actief gewenste activiteiten uitlokt.
Bij jongvolwassenen en opgroeiende jeugd kan deze benadering net dat verschil maken waardoor een project slaagt.
Culturele verschillen tussen deelnemers aan een project zijn een directe aanleiding voor een vernieuwende aanpak.

Architectuur


Bij architectonische opgaven wordt het ruimtelijk ontwerp vanuit de optiek van de gebruiker/opdrachtgever ontwikkeld en is zijn/haar 'lifestyle' het uitgangspunt.

Lichtinval en ruimtelijkheid, multifunctionaliteit,de overgang van binnen naar buiten, kleurgebruik, textuur, praktisch onderhoud, duurzaamheid en op de toekomst gerichte oplossingen, zijn belangrijke aspecten in het ontwerp.

Uw partner bij participatie projecten, in de openbare ruimte, bij nieuwbouw, verbouw of uitbreidingen