Bureau Tumi Pangalila
/ architectuur / onderzoek / projectbegeleiding /

Architectuur


Creatieve plannen worden vanuit jouw wensen en persoonlijke'lifestyle' ontwikkeld, vanuit binnen naar buiten... De schetsontwerpen worden na overleg uitgewerkt. Lichtinval en ruimtelijkheid, zicht-assen, relatie binnen buiten, gebruik buitenruimte, duurzaamheid en op de toekomst gerichte oplossingen resulteren in een samenhangend architectonisch plan, het definitief ontwerp. De procedure voor de omgevingsvergunning wordt gestart. In de volgende fase wordt materiaalgebruik, textuur, kleur , lichtplan en domotica en de detaillering uitgewerkt in tekeningen en bestek. Offertes worden aangevraagd en de bouw kan een aanvang nemen.

Bureau Tumi Pangalila begeleidt het bouwproces voor jou tot en met de oplevering.

Partner voor de uitwerking van verbouw, uitbreiding of nieuwbouw.

Projecten in de openbare ruimte


Het Bureau houdt zich bezig met het ontwikkelen van processen/projecten in het publieke domein met een sterk sociaal engagement. In overleg met de betrokken partijen wordt een proces uitgedacht waarin de beoogde groep middels een competitie, een spel of workshops wordt uitgenodigd actief bij te dragen aan de opgave. Het projectonderzoek kan onder andere uitgebouwd worden met enquetes of focusgroep-interviews. Afhankelijk van het onderzoek en onderliggende voorwaarden worden interventies in het adviesontwerp opgenomen.

Hoe groter de betrokkenheid van (buurt)bewoners, hoe groter het draagvlak en het verantwoordelijkheidsgevoel voor het uiteindelijke plan. Als het plan ook ruimte biedt aan (buurt)activiteiten of zelfs pro-actief gewenste activiteiten uitlokt, kan de sociale cohesie in de buurt verder toenemen. Juist de verschillen tussen deelnemers kunnen handvatten bieden voor een vernieuwende aanpak.

Partner bij participatie projecten in de openbare ruimte.