Bureau Tumi Pangalila
/ architectuur / onderzoek / projectbegeleiding /

medewerkers & adviseurs | bureau | contact | home | april 2009 

 

 

Zie ook het video verslag in het Parool

Het Paroolen de verhalen van de leerlingen

van de basisschool de Avonturijn


leerling vertelt over het eigen ontwerp

 

Kindroute in de Pijp, een project voor en met kinderen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie workshop
Pilot - Kindroute in de Pijp, een project voor en met basisschoolkinderen.Bureau Tumi Pangalila heeft voor het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid het project Kindroute in de Pijp ontwikkeld.


Een Kindroute is een herkenbare, verkeer- en sociaalveilige route tussen scholen en voor basisschoolkinderen interessante plekken zoals bijvoorbeeld sporthal en speelpleinen of kinderboerderij. De route heeft de grootste kans van slagen als het draagvlak bij ouders, kinderen en scholen groot is.
Een enquête onder verschillende basisscholen wijst uit dat er behoefte is en de wil om samen te werken.
Uiteindelijk hebben wij op de katholieke basisschool de Avonturijn het draagvlak verder onderzocht.


Maatwerk
Dit participatie project is maatwerk, zoals ook een route aanleggen in een bestaande omgeving maatwerk is.
Tijdens een workshop hebben de kinderen van de basisschool de visie van diverse medebewoners van de wijk, dan wel gebruikers van de openbare ruimte, middels interviews op straat, onderzocht.
Ook hebben de kinderen kennis genomen van de eisen die vanuit het stadsdeel aan een dergelijke route worden gesteld.
In groepjes hebben zij bedacht welke eisen en wensen kunnen worden gecombineerd met de eigen ideeën.
Alle opgedane kennis is door de kinderen verwerkt in 8 voorstellen voor een route welke zij het liefst willen.
Hiermee is de basis gelegd voor het ontwerpvoorstel van Bureau Tumi Pangalila voor de invulling van de Kindroute, gedragen door de doelgroep.

           

Voor een veilig en juist gebruik van de route is het van belang dat kinderen en ouders elk schooljaar worden geïnformeerd en ook buurtbewoners op de hoogte worden gehouden.
Per slot van rekening gebruiken ook andere buurtbewoners delen van de route. Begrip voor elkaar en sociale controle zijn kernwoorden voor een geslaagde Kindroute.
Medewerking van scholen en de betrokken buurtmaatschappelijke voorzieningen spelen bij het informatieproces naar de kinderen een grote rol.
De gemeente heeft een rol in het beheer, onderhoud en informatievoorziening naar de buurt.


Tweeledig Resultaat, immaterieel en materieel.
Het participatie traject wordt afgesloten met een mozaïek workshop waarin de leerlingen zelf een tegel mozaïeken die als markering in het trottoir worden opgenomen.
Door de ontwerp workshop en de mozaïek workshop zal de binding met de Kindroute en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de openbare ruimte vergroot worden, het immateriële resultaat.
Ook het besef van de maakbaarheid van de gebouwde omgeving, de eigen invloed daarop en de interviewmethode, versterken de sociale cohesie binnen de wijk.

                                                                                                 

Het materiële resultaat van deze pilot is een ontwerp voor een Kindroute welke gevormd wordt door de mozaïektegels van de kinderen en daarop in kleur en formaat afgestemde geglazuurde tegels.
De route verbindt de basisscholen in de Nieuwe Pijp met voorzieningen zoals de Kinderboerderij, de sporthal, buurthuis en het speelterrein Hendrick de Keijser.
Langs de route worden extra speeltoestellen toegevoegd en verkeersveilige oversteekplaatsen gemaakt.

De Kindroute is 20 augustus 2009 feestelijk geopend en de kinderen vonden het erg leuk om hun eigen werk in het trottoir te zien.

Stadsdeel wethouder van Amsterdam Oud Zuid, Paul van Grieken, verrichte de officiële opening en daarna hebben we de Kindroute bewandeld.

Iedereen heeft de kleurige en kunstige mozaïeken van de kinderen van de Avonturijn kunnen bewonderen en ook voor onze club was het feest!

 In plaats van door de kinderen zelfgemaakte mozaïektegels als markering, kunnen ook bijvoorbeeld objecten zoals zitbankjes of waterpartijen met een mozaïekwerk gezamenlijk worden uitgevoerd om de binding zo groot mogelijk te maken. Er zijn mogelijkheden te over!

naar homepage| Hilversum 2008-2009 ©


uiteindelijke route

Mozaiektegels zijn door leerlingen gemaakt
als markering van de Kindroute
halvewege het proces

Projectmedewerkers van Bureau TP voorbereidingen voor het voegen van de tegels